Sklep internetowy bezglutenowyhert.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) prowadzony jest przez Zakład Produkcyjno-Handlowy "HERT" Piotr Nowicki, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 6, 55-220 Jelcz-Laskowice, k. Wrocławia, NIP: 912-001-39-90, REGON: 930343214, Tel. 606-662-984.

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego bezglutenowyhert.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


2. Do korzystania z oferty Sklepu internetowego bezglutenowyhert.pl niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, oraz: aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub telefon. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje tylko na terenie Polski. Firma nie realizuje wysyłek zagranicznych do indywidualnych odbiorców na warunkach zawartych w ofercie Sklepu internetowego.

§ 2
Rejestracja

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.


2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe oraz hasło, a także zaakceptować niniejszy regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień. W przypadku składania zamówień drogą mailową na adres: sklep@bezglutenowyhert.pl, jednoznaczne jest, iż klient zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.


3. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.


4. Każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).


5. W celu usunięcia konta Klienta konieczne jest wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@bezglutenowyhert.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail podanych w formularzu rejestracyjnym. Wiadomości tytułować należy „Skasowanie konta Klienta”.

§3
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego może być realizowane za pomocą: koszyka zakupów w Sklepie internetowym, przy czym jako koszyk zakupów rozumiana jest aplikacja Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty ich ilość i rodzaj a także umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, poczty elektronicznej, telefonicznie.


2. Zamówienia składane za pomocą poczty elektronicznej kierować należy na adres bezglutenowyhert@gmail.com.


3. Zamówienia składane drogą telefoniczną składać można w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 606-662-984.


4. Zamówienia składane za pomocą koszyka zakupów oraz poczty elektronicznej składać można całodobowo we wszystkie dni tygodnia.


5. Klient zamawiając towar w sklepie internetowym zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłacenia oznaczonej przez sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostarczenia towaru.


6. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów należy:

 • a ) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • b ) określić liczbę zamawianych sztuk produktu;
 • c ) kontynuować zakupy zgodnie z lit. a-b lub w celu ich zakończenia kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”;
 • d ) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
 • e ) wybrać sposób zapłaty;
 • f ) wybrać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 • g ) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 • h ) kliknąć przycisk „Zapłać”.

7. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zawierać:

 • - imię i nazwisko zamawiającego,
 • - adres zamawiającego,
 • - numer telefonu,
 • - nazwę i ilość zamawianych towarów,
 • - adres dostawy,
 • - określenie sposobu dostawy;
 • - określenie sposobu płatności;
 • - oświadczenie, że Klient zamawiając towar w sklepie internetowym zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłacenia oznaczonej przez sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostarczenia towaru.

8. Kompletność wskazania danych zamówienia, o których mowa w ust. 7 powyżej stanowi warunek realizacji zamówienia.


9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Firmie drogą telefoniczną pod numerem 606-662-984 bądź mailową na adres: bezglutenowyhert@gmail.com


10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§4
Informacje o produktach

1. Towary, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu internetowego bezglutenowyhert.pl stanowią produkty spożywcze i towary żywieniowe oraz inne towary okolicznościowe związane z tematyką żywieniową.


2. Dla zachowania właściwości produktów spożywczych i towarów żywieniowych oraz należytego czasu przydatności do spożycia koniecznym jest przechowywanie ich zgodnie z wytycznymi wskazanymi na ich opakowaniach.


3. W zależności od składu, produkty spożywcze oferowane do nabycia w Sklepie internetowym bezglutenowyhert.pl oznaczone są symbolami:

 • - bez glutenu;
 • - niskobiałkowe PKU;
 • - bez skrobi pszennej;
 • - bez mleka;
 • - bez jaj;
 • - bez czekolady;
 • - bez soi.

4. Firma oświadcza, że wszystkie produkty oferowane do nabycia w Sklepie internetowym bezglutenowyhert.pl posiadają właściwości wskazane w opisie produktu, potwierdzone certyfikatami dostępnymi pod adresem: http://bezglutenowyhert.pl/tresc/certyfikaty-8.


5. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT)- bez kosztów przesyłki i są wyrażone w złotych polskich.


6. Firma zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do dokonywania zmian w cenach produktów a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


7. Promocje realizowane w Sklepie internetowym bezglutenowyhert.pl nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§5
Realizacja zamówień

1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.


2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego zgodnie z warunkami określonymi w treści § 3 niniejszego Regulaminu.


3. Zamówienie Klienta potwierdzane jest przez Firmę Z.P.H. "HERT" Piotr Nowicki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną na dane podane w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia w następujący sposób:

- W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów lub poczty elektronicznej -po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej     Klienta wysyłane jest potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji;

- W przypadku zamówień złożonych telefonicznie -potwierdzenie następuje w formie ustnej.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy firma potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia - w czasie 24 godzin od jego wpłynięcia - zamówienie może zostać anulowane. W przypadku zamówień nieopłaconych w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, w których jako sposób płatności wskazany został przelew bankowy, firma próbuje skontaktować się z klientem i wezwać ponownie do zapłaty z terminem płatności 3 dni - po upływie terminu zamówienie zostanie anulowane.

6. Czas realizacji zamówienia zależny jest od formy płatności oraz dostępności towaru. Gdy towary są dostępne przy wyborze formy płatności " za pobraniem" czas realizacji zamówień wynosi 3 dni robocze od momentu zmiany statusu przesyłki na status do realizacji. W przypadku przedpłaty - 3 dni robocze od momentu zarejstrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy. Powyższe zasady nie stosuje się w przypadku świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Firma uprawniona jest do wprowadzenia minimalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

8. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Firmy lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Firma może poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Firma dopuszcza możliwość anulowania przez klienta potwierdzonego zamówienia w dniu jego złożenia. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@bezglutenowyhert.pl (w tytule wiadomości wpisać należy „Anulowanie zamówienia”). Nie jest możliwe anulowanie zamówienia po wysłaniu przesyłki.

10. Pod pojęciem anulowania zamówienia nie należy rozumieć uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z regulacją § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

12. Przedmiot zamówienia jest dostarczany przesyłką kurierską za pośrednictwem firm kurierskich UPS oraz Pocztex – których jakość świadczenia usług zapewnia należyty transport produktów z uwzględnieniem ich specyfiki, koszty przesyłki zależne są od wyboru przez klienta sposobu dostarczenia produktów. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru, na warunkach określonych w formularzu zamówień.

13. Przesyłka przekazana firmie kurierskiej oklejana jest taśmą klejącą i odpowiednio zabezpieczona wewnątrz specjalną pianką amortyzującą. W przypadku otrzymania przesyłki z uszkodzoną taśmą lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich prosimy o odmowę odbioru takiej przesyłki i poinformowanie Firmę o zaistniałym fakcie lub otwarcie jej w obecności kuriera i sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

15. Należność za produkty oraz koszty przesyłki mogą być regulowane w jednej z form wybranych przez klienta:

- płatność za pobraniem za pośrednictwem dostawcy (gotówka przy odbiorze przesyłki). Opłata za zamówione produkty jest pobierana przez kuriera w momencie dostarczenia paczki

- płatność przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub systemem payu ( płatność z góry ). W przypadku płatności przelewem lub przekazem pocztowym wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego nr: 45160014621016778870000021, a w tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia 

16. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

17. Firma dostarczy klientowi produkty objęte zamówieniem wraz z dokumentem potwierdzającym zakup ( paragon lub faktura vat )

§ 6

Odstąpienie od umowy oraz reklamacje

1. Przez Konsumenta rozumie się Klienta – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Klient mający status konsumenta ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania towaru, za wyjątkiem towarów ulegających szybkiemu zepsuciu tj. za wyjątkiem pieczywa (3 rodzaje chleba), mufinek oraz ciasta Brownie. W przypadku powyższych towarów Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. [Dz.U. z 2014r. poz. 827]).


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do Regulaminu.


3. Klient nie posiadający statusu Konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru poprzez odesłanie go na adres sprzedającego. Towar zwracany jest wraz z dowodem zakupu, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient odsyła towar na własny koszt, koszt ten nie ulega zwrotowi. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.


5. Firma zwróci należność za zwrócony towar przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zwrotu towaru przez Klienta.


6. Firma zobowiązana jest dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia, że towar ma wady Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jednak nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.
firma nie odpowiada za wady, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy o nich wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był o nich wiedzieć.


7. Odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres reklamacje@bezglutenowyhert.pl Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia. Do reklamacji należy dołączyć fotografie dokumentujące wadę towaru, oraz fotografię otwartego opakowania. Firma rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


8. W przypadku, uwzględnienia reklamacji, Klienta oświadcza czy chce otrzymać towar wolny od wad, czy też zwrot zapłaconej ceny. W przypadku wymiany towaru ponowna wysyłka nastąpi na koszt sprzedającego. Faktura korygująca zostanie wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji.


9. Klient niezadowolony z wyniku rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji uprawniony jest do złożenia odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, stosując odpowiednio tryb określony w ust. 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Klient uprawniony jest do skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego).


10. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR:
ec.europa.eu/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


11. Klient za zgodą firmy może w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru wymienić towar na inny. W przypadku wymiany towaru Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na swój koszt. Towar powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Wraz z towarem należy odesłać kopię dokumentu potwierdzającego zakup. Cena uiszczona za wymieniany towar zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez firmę. Wysyłka wymienionego towaru do Klienta będzie realizowana na koszt firmy.


12. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient powinien nie przyjmować przesyłki oraz na miejscu zgłosić ten fakt dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez dostawcę protokołu zwrotu.


§7
Dane osobowe

1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.


2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.


3. Administratorem danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Handlowy "HERT" Piotr Nowicki, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 6, 55-220 Jelcz-Laskowice, k. Wrocławia, NIP: 912-001-39-90, REGON: 930343214, Tel. 071 318 85 41. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego są poufne i w żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".


4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz marketingu produktów i usług.


5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§8
Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie ogranicza ani nie wyłącza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).


4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


5. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.